Schedules
   
 

Schedules
Schedules From Hong Kong (D.G. Cargo Acceptable)
HONG KONG ---- XIAMEN
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
JIAN GONG 188 V.371102002200 18/02 20/02 20/02 23/02
JIAN GONG 188 ( T{ ) V.371102002270 27/02 27/02 27/02 01/03
HONG KONG ------ WUHAN/WENZHOU VIA SHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
SKIP -- 25/01 -- WUN --, WZU --
SKIP -- 29/01 -- WUN --, WZU --
SKIP -- 01/02 -- WUN --, WZU --
SKIP -- 05/02 -- WUN --, WZU --
VEUNS C V.1905N -- 08/02 -- WUN 19/02, WZU 19/02
HONG KONG ----- VIETNAM
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
JJ TOKYO V.2007S -- 19/02 21/02 HAIPHONG 23/02
JJ SKY V.2008S -- 22/02 24/02 HAIPHONG 26/02
JJ NAGOYA V.2008S -- 26/02 28/02 HAIPHONG 01/03
VENUS C V.2009S -- 29/02 02/03 HAIPHONG 04/03
JJ TOKYO V.2009S -- 04/03 06/03 HAIPHONG 08/03
JJ SKY V.2010S -- 07/03 09/03 HAIPHONG 11/03
JJ NAGOYA V.2010S -- 11/03 13/03 HAIPHONG 15/03
VENUS C V.2011S -- 14/03 16/03 HAIPHONG 18/03
JJ TOKYO V.2011S -- 18/03 20/03 HAIPHONG 22/03
JJ SKY V.2012S -- 21/03 23/03 HAIPHONG 25/03
JJ NAGOYA V.2012S -- 25/03 27/03 HAIPHONG 29/03
VENUS C V.2013S -- 28/03 30/03 HAIPHONG 01/04
JJ TOKYO V.2013S -- 01/04 03/04 HAIPHONG 05/04
HONG KONG ----- HAIPHONG
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
CHUN JIN V.2006S 18/02 -- 21/02 HAIPHONG 23/02
PACIFIC GRACE V.2008W 21/02 -- 24/02 HAIPHONG 26/02
JJ TOKYO V.2006S 25/02 -- 28/02 HAIPHONG 01/03
PACIFIC GRACE V.2009W 28/02 -- 02/03 HAIPHONG 04/03
HONG KONG ----- HOCHIMINH
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
SITC MACAO V.2006S -- 19/02 20/02 HOCHIMINH 22/02
SITC ZHEJIANG V.2008S -- 26/02 27/02 HOCHIMINH 29/02
SITC JIANGSU V.2004S -- 02/03 03/03 HOCHIMINH 05/03
SITC ZHEJIANG V.2008S -- 04/03 05/03 HOCHIMINH 07/03
HONG KONG ----- JAPAN
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
VENUS C V.2001N -- 10/01 11/01 TAICANG 14/01, NAHA 24/01
CHUN JIN V.2001N -- 14/01 15/01 TAICANG 18/01, NAHA 31/01
JJ SKY V.2002N -- 17/01 18/01 TAICANG 21/01, NAHA 03/02
CHUN JIN V.2003N -- 28/01 29/01 TAICANG 01/02, NAHA 11/02
VENUS C V.2003N -- 31/01 01/02 TAICANG 04/02, NAHA 17/02
JJ TOKYO V.2004N -- 04/02 05/02 TAICANG 08/02, NAHA 18/02
JJ SKY V.2004N -- 07/02 08/02 TAICANG 11/02, NAHA 24/02
VENUS C V.2006N -- 14/02 15/02 TAICANG 18/02, NAHA 02/03
JJ NAGOYA V.2006N -- 18/02 19/02 TAICANG 22/02, NAHA 06/03
JJ SKY V.2007N -- 21/02 22/02 TAICANG 25/02, NAHA 09/03
HONG KONG ----- SHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
JJ NAGOYA V.2006N -- 18/02 19/02 SHA 22/02
VENUS C V.2007 20/02 21/02 22/02 SHA 25/02
JJ TOKYO V.2007N 24/02 25/02 26/02 SHA 29/02
JJ SKY V.2008N 27/02 28/02 29/02 SHA 03/03
JJ NAGOYA V.2008N 02/03 03/03 04/03 SHA 07/03
VENUS C V.2009N 05/03 06/03 07/03 SHA 10/03
JJ TOKYO V.2009N 09/03 10/03 11/03 SHA 14/03
JJ SKY V.2010N 12/03 13/03 14/03 SHA 17/03
JJ NAGOYA V.2010N 16/03 17/03 18/03 SHA 21/03
VENUS C V.2011N 19/03 20/03 21/03 SHA 24/03
JJ TOKYO V.2011N 23/03 24/03 25/03 SHA 28/03
JJ SKY V.2012N 26/03 27/03 28/03 SHA 31/03
JJ NAGOYA V.2012N 30/03 31/03 01/04 SHA 04/04
VENUS C V.2013N 02/04 03/04 04/04 SHA 07/04
JJ TOKYO V.2013N 06/04 07/04 08/04 SHA 11/04
HONG KONG ----- XINGANG / DALIAN
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
LAILA V.0XK4UN1NC 19/02 22/02 24/02 XIN 29/02, DAL 01/03
OOCL AMERICA V.114N -- 21/02 28/02 XIN 08/03, DAL 06/03
LORRAINE V.20002N 26/02 29/02 02/03 XIN 07/03, DAL 08/03
COSCO SHANGHAI V.164N -- 04/03 06/03 XIN 15/03, DAL 13/03
BOMAR SPRING V.0XK4YN1NC -- 07/03 09/03 XIN 14/03, DAL 15/03
WAN HAI 612 V.N045 -- 11/03 13/03 XIN 22/03, DAL 20/03
TIM-S. V.0XK50N1NC -- 14/03 17/03 XIN 21/03, DAL 22/03
LORRAINE V.20003N -- 21/03 23/03 XIN 28/03, DAL 29/03
OOCL AMERICA V.115N -- 25/03 27/03 XIN 05/04, DAL 03/04
BOMAR SPRING V.0XK54N1NC -- 28/03 30/03 XIN 04/04, DAL 05/04
HONG KONG ----- LIANYUNGANG
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
LAILA V.0XK4UN1NC -- 22/02 24/02 LYG 04/03
LORRAINE V.20002N -- 29/02 02/03 LYG 11/03
HONG KONG ----- QINGDAO
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
CARL SCHULTE V.2001E -- 20/02 21/02 QIN 25/02
KMTC BANGKOK V.2002N -- 22/02 23/02 QIN 01/03
MP THE MCGINEST V.2001E -- 27/02 28/02 QIN 06/03
NAVIOS AMARILLO V.2001N -- 01/03 03/03 QIN 07/03
ALS CERES V.20001N 19/02 -- 23/02 QIN 01/03
NAVIOS DOMINO V.017N 26/02 -- 01/03 QIN 08/03
HONG KONG ----- NINGBO
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
HE JIN V.2004E -- 24/02 26/02 NIN 29/02
KUO LUNG V.2008N -- 22/02 23/02 NIN 26/02
VICTORY VOYAGER V.2005E 19/02 01/03 02/03 NIN 05/03
SITC HAKATA V.2011N -- 29/02 02/03 NIN 05/03
CLEMENS SCHULTE V.2001E -- 05/03 06/03 NIN 16/03
TBN V.2005E -- 08/03 09/03 NIN 12/03
MAKHA BHUM V.20003E -- 09/03 10/03 NIN 14/03
KUO LUNG V.2010N -- 07/03 23/02 NIN 26/02
PADIAN 2 V.2006E 26/02 -- 01/03 NIN 04/03
HKG ----- NANJING/NANTONG/ZHANGJIAGANG VIASHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
VENUS C V.2007N 19/02 21/02 22/02 NJG 03/03, NTG 03/03, ZJG 03/03, WUN 03/03
JJ SKY V.2008N 26/02 28/02 29/02 NJG 10/03, NTG 10/03, ZJG 10/03, WUN 10/03
VENUS C V.2009N 04/03 06/03 07/03 NJG 17/03, NTG 17/03, ZJG 17/03, WUN 17/03
JJ SKY V.2010N 11/03 -- 14/03 NJG 24/03, NTG --, ZJG 24/03, WUN --
VENUS C V.2011N 18/03 -- 21/03 NJG 31/03, NTG --, ZJG 31/03, WUN --
JJ SKY V.2012N 25/03 -- 28/03 NJG 07/04, NTG --, ZJG 07/04, WUN --
VENUS C V.2013N 01/04 -- 04/04 NJG 14/04, NTG --, ZJG 14/04, WUN --
JJ NAGOYA V.2006N -- 18/02 19/02 NJG 29/02, NTG 29/02, ZJG 29/02, WUN 29/02
JJ TOKYO V.2007N -- 25/02 26/02 NJG 07/03, NTG 07/03, ZJG 07/03, WUN 07/03
JJ NAGOYA V.2008N -- 03/03 04/03 NJG 14/03, NTG 14/03, ZJG 14/03, WUN 14/03

 

 
All contents (c)2001-2002 GOLDEN FORTUNE SHIPPING CO.,LTD. All Rights Reserved.